تعرفه طراحی طرح ها

تعرفه طراحی لوگو ، طراحی ست اداری ، طراحی پوستر ، طراحی تراکت ، طراحی منو رستوران ، طراحی کاتالوگ ، طراحی مجله و نشریه
تعرفه طراحی در مجموعه آریا لوگو بسیار کمتر و بسیار مناسب انتخاب شده است تا شما برای
در اختیار داشتن طرح های حرفه ای نیاز به هزینه های گزاف نداشته باشید.

جدول قیمت گذاری

قیمت طراحی طرح ها در آریا لوگو

لوگو تایپ

990.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
690.000 تومان
پنل متوسط
 • برای کسب وکارهای کوچک
 • ارائه 3 طرح
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
ثبت سفارش

لوگو تایپ

1.425.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
990.000 تومان
پنل حرفه ای
 • برای سازمنها و شرکتها
 • ارائه 5 طرح
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
ثبت سفارش

آرم و نشان

1.425.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
990.000 تومان
پنل طراحی آرم و نشان
 • برای کسب وکارها
 • ارائه 3 طرح
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
ثبت سفارش

لوگو ترکیبی

1.425.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
990.000 تومان
پنل متوسط
 • برای کسب وکارهای کوچک
 • ارائه 3 طرح
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
ثبت سفارش

لوگو ترکیبی

2.200.000 تومان
✔ با %40 تخفیف ✌
1.290.000 تومان
پنل حرفه ای
 • برای سازمنها و شرکتها
 • ارائه 5 طرح
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
ثبت سفارش

پوستر

350.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
240.000 تومان
پنل طراحی پوستر
 • برای کسب وکارها
 • طراحی در اندازه A4 , A5
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
ثبت سفارش

ست اداری

560.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
390.000 تومان
ست کامل اداری
 • طراحی ست کامل اداری
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
ثبت سفارش

ست اداری

350.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
240.000 تومان
پنل متوسط
 • کارت ویزیت + سربرگها
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
ثبت سفارش

طراحی تراکت

240.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
170.000 تومان
طراحی حرفه ای تراکت
 • طراحی در اندازه های A4 , A5
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
ثبت سفارش

طراحی منو رستوران

350.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
240.000 تومان
تگ برگی و بروشور
 • تگ برگ = 140.000 تومان
 • بروشوری = 250.000 تومان
 • پشتیبانی دائم + قابل ویرایش
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
سفارش منو رستوران

طراحی کارت ویزیت

80.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
50.000 تومان
25.000 تومان تک روز
 • طراحی تک رو و دو رو
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
سفارش کارت ویزیت

طراحی سربرگ

170.000 تومان
✔ با %30 تخفیف ✌
119.000 تومان
طراحی حرفه ای سربرگ
 • در اندازه های A4 , A5
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
ثبت سفارش

طراحی حرفه ای مجله

تماس بگیرید.
✔ با %30 تخفیف ✌
طراحی مجله
 • طراحی جلد + طراحی صفحات داخلی
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
تماس مستقیم

طراحی حرفه ای نشریه

تماس بگیرید.
✔ با %30 تخفیف ✌
طراحی نشریه
 • طراحی جلد + طراحی صفحات داخلی
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
تماس مستقیم

طراحی حرفه ای کاتالوگ

تماس بگیرید.
✔ با %30 تخفیف ✌
طراحی کاتالوگ
 • طراحی جلد + طراحی صفحات داخلی
 • قابل ویرایش
 • پشتیبانی دائم
 • تحویل فایل اصلی و لایه باز
 • فایل خروجی در هر فرمت گرافیکی
تماس مستقیم
600

سال تجربه

600

مجموع مشتریان

6000

پروژه انجام شده

6000

جوایز برنده شده